Quality

Our quality policy

Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

Tedarikçi ve taşeronlarda güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu,

istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

Bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı,

İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Certificates