Institutional

CKG KARGIN GRUP

2007 yılında kurulan CKG KARGIN Grup, “Mutlu, güvenli ve akıllı ortamlar yaratarak insanlığa hizmet edecek inşaat projeleri yaratmayı ve gerçekleştirmeyi” hedeflemektedir.

Günümüze kadar toplam kapalı alanı 450.000 m2’yi geçen ve 100`ün üzerinde yapının çelik, konvansiyonel ve prefabrik taşıyıcı sistemli endüstriyel yapıları anahtar teslimi olarak gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu projelerde yeralan 40.000 ton`un üzerinde Çelik kontrüksiyonun imalatını ve montajını da başarıyla tamamlamıştır.

CKG KARGIN Grup, uluslararası boyutta projeler gerçekleştirmekte ve her projeyi, ürün ve hizmetleri zamanında, bütçe dahilinde ve belirtilen kalitede teslim ederek tamamlama kararlılığıyla, hedeflerine daima ulaşmaktadır.

CKG KARGIN Grup, “Sürekli Gelişim ve İyileştirme” prensibi ile etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturur ve ulaşılan hedeflerin ölçülebilir hedefler, etkin izleme, değerlendirme ve aksiyonla gerçekleştirilmesini sağlar.

En karmaşık projeleri başarıyla üstlenmek ve teslim etmek için sağlam bir konuma sahiptir. Müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere ve topluma odaklanan şirket, bilgi, beceri ve deneyime dayalı yetkinlikleriyle tanınmıştır.

CKG KARGIN Grup, her projeyi sıfır kaza ve hata ile gerçekleştirmeye kendini adamıştır. Geçmişte olduğu gibi yeni iş alanlarına yaptığı yatırımlarla paydaşları için daha fazla değer yaratmak için engin bilgi birikiminden istifade etmeye devam etmektedir.

m2 1 000
Ton 1 000

Kurumsal Vizyonumuz:

Sürekli gelişime ve iyileştirmeye açık yönetim felsefemizle, vizyoner liderliği ön plana alarak iç ve dış müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, bu çerçevede dünya standartlarında yapı projeleri üretmek ve bu projelerdeki çalışmaları sürekli geliştirerek ilklere imza atmak kurumsal vizyonumuzdur.

Kurumsal Misyonumuz:

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, yapı sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, bu gelişmelere paralel bilgi girişini sağlamak ve kuruma giren bilgileri çalışanlarımızla, taşeronlarımızla, tedarikçilerimizle ve toplumla paylaşmak kurumsal vizyonumuzdur.

Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda, CKG KARGIN GRUP tüm faaliyetlerinde; Toplam kalite yaklaşımını, mühendisliğin temel prensipleri olan “güvenlik, teknik, ekonomi ve estetiği” her zaman göz önünde bulundurmayı, müşterilerin, çalışanların, hissedarların, tedarikçilerin ve tüm paydaşların ortak menfaatlerini sağlamayı, kendisine ilke edinmiştir.